Política de privacitat

1. Informació a l'usuari

Webdata Solutions S.L.U. coneguda amb el seu nom comercial Databis i ara endavant Databis, t'informa sobre la seva Política de Privacidad respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recollits per la navegació o contratació de serveis a través del lloc Web databis.net

En aquest sentit, Databis garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), y al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut como el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Complint també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo y del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD). Així Databis, es el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari y t'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò que s'ha disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals.

2. Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals Databis aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència

Databis sempre requerirà el consentiment pel tractament de les teves dades personals que pot ser per un o varis fins específics sobre els que t'informarà prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades

Databis te sol·licitarà només les dades estrictament necessàries pel fi o els fins pels que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació

Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari pel fi o els fins del tractament.

Databis t'informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, Databis revisarà periòdicament les llistes y eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principio de integritat i confidencialitat

Les teves dades seran tractades de tal forma que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

Has de saber que Databis pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o us indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

3. Obtenció de dades personals

Per navegar per databis.net no es necessari que facilitis cap dada personal. Els casos en els que sí proporciones les teves dades personals son al contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.

4. Els teus drets

Databis t'informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
 • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-te al tractament.

L'exercici d'aquests drets es personal i per tant ha ser exercit directament per l'interessat, per mig de sol·licitud directament a Databis, el que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se a Databis i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, oposar-se al tractament. Limitar el seu us o sol·licitar la cancel·lació d'aquestes dades en els fitxers de Databis.

Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d'enviar un correu electrònic a hello@databis.net juntament amb la prova vàlida per exercir aquest dret com un fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infligeixen el Reglament.

5. Finalitat del tractament

Mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre i quan s'hagi autoritzat prèviament, per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Databis i relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que s'hagi establert algun acordat de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Existeixen altres finalitats per les que Databis tracta les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions recollides en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquest lloc Web.
 • Per analitzar la navegació. Databis recull altres dades no identificadores que s'obtenen mitjançant l'ús de galetes (cookies) que es descarreguen en el teu ordinador quan navegues pel lloc web, les seves característiques i finalitzats estan detallades en la Política de Cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Databis té presència en xarxes socials. Si et fas seguidor en les xarxes socials de Databis el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui en cada cas i que has acceptat prèviament.
 • Pots consultar les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials en aquests enllaços: Databis tractarà les teves dades personals amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informar-te de les seves activitats, productes o serveis, així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas Databis utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de forma individual.

6. Criteris de conservació i comunicació de les dades

Conservació

Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per tal finalitat o quan es sol·liciti per l'interessat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l'usuari

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat y supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte para exercici els seus drets

 • Webdata Solutions S.L.U.
 • CIF: B67068866
 • Domicili: Impressors, 12 - 08788 - Vilanova del Camí (Barcelona).
 • Correu electrònic: hello@databis.net
 • Lloc Web: https://databis.net

7. Política de Cookies

Per que aquest lloc Web funcioni correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació que s'emmagatzema en el teu navegador web.

En la pàgina Política de Cookies pots consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

8. Navegació Web

Al navegar por databis.net es poden recollir dades no identificadores, que poden incloure, l'adreça IP, geolocalització, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar-te.

El lloc Web utilitza serveis d'anàlisi de tercers de Google Analytics.

Databis utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.

9. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Els Usuaris, a través de la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestatari, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Databis son veraces y es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

Databis informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necessàries per la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

10. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb allò que s'ha estipulat en les normatives vigents en protecció de dades personals, Databis està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD, pels què son tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins pels que son tractats.

Que de conformitat amb allò que s'ha estipulat en les normatives vigents en protecció de dades personals, Databis està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD, pels què son tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins pels que son tractats.

11. Canvis en la Política de Privacitat

Databis es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.